www.ddr.cz Reklamace


PřihlásitZapomenuté heslo »
Nová registrace »


TV spot jednoho z prodejců


Anketa

Líbí se vám design tanečních podložek řady X-Pad?

Celkem hlasovalo: 5833

Hledání


Reklamace


Řešení problémů / reklamace

Na této stránce naleznete podrobné informace o reklamaci tanečních podložek DDR.CZ krok za krokem. Abychom co nejvíce zkrátili reklamační proces a ušetřili Vaše peníze za případnou neoprávněnou reklamaci, věnujte prosím pozornost všem následujícím informacím.


Dříve než přistoupíte k reklamaci – řešení problému

Bohužel se nám občas stává, že uživatel zašle k reklamaci bez předchozího zkontaktování taneční podložku, jež se mu nepodařilo zprovoznit chybou jeho PC či nedůsledným postupem dle návodu k obsluze a instalaci. Takovou taneční podložku podrobíme snadnému průkaznému testu, který si může udělat každý na svém PC, zjistíme, že normálně funguje, a že tudíž její reklamace není oprávněná. Zašleme ji zpět a uživatel musí uhradit náklady, které vznikly v důsledku neoprávněné reklamace. Proto na našich stránkách naleznete tipy a návody na řešení problémů, které se mohou vyskytnout a dají se snadno řešit. Pročtěte si je prosím důkladně. Pokud Váš problém nepomohou vyřešit, přejděte na vyplnění Reklamačního protokolu, který umožňuje individuální řešení Vaší reklamace.


Podložka po připojení do USB portu počítače v programu StepMania nereaguje
 
Existují tři nejběžnější důvody této chyby:

1.     Počítač nedetekoval vůbec taneční podložku

2.     Některá z tlačítek podložky jsou nefunkční

3.     Podložka nemá  nastavená tlačítka pro použití v programu StepMania


Postup řešení:


1.     Test funkčnosti podložky a jednotlivých tlačítek

Nejprve připojte podložku do USB portu vašeho PC. V nabídce START vyberte Nastavení, dále Ovládací panely a nakonec Herní zařízení (volba Nastavení může dle individuální konfigurace PC chybět).


 
V tabulce, která se zobrazí bude vidět název taneční podložky (např. USB dance pad, X-PAD, Extreme Dance Pad). Pokud je tabulka prázdná či v ní nenaleznete název taneční podložky, zkontrolujte zda je podložka správně připojena k počítači, vyzkoušejte jiný USB port vašeho PC nebo pokud máte možnost, připojte podložku  k jinému PC a proveďte znovu výše popsaný test funkčnosti. Pokud se název podložky v tabulce neobjeví ani u jedné z možností, je vaše podložka pravděpodobně nefunkční. Přistupte prosím rovnou k vyplnění Reklamačního protokolu.
 

 Pokud se název podložky v tabulce Instalovaná herní zařízení zobrazil, stisknutím volby Vlastnosti přejděte ke kontrole jednotlivých tlačítek podložky. Položte podložku na rovný tvrdý povrch a stlačujte jednotlivě všechna tlačítka na podložce. Při stlačení daného tlačítka se kulaté červené pole, které tlačítku přísluší, rozsvítí. Pokud jsou takto funkční všechna tlačítka, podložka je v pořádku a bude nutné řešit problém přímo ve spuštěném programu StepMania (viz dále). 

Pokud některé z tlačítek nereaguje, zkuste vyhladit povrch podložky a provést test tlačítka znovu. Pokud stále nereaguje, přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu.

Pokud je některé z tlačítek trvale zmáčknuté, vyhlaďte povrch podložky a ujistěte se, že je podložka opravdu rovná. Příčinou může být i složení podložky při transportu, kdy problém často po vyhlazení povrchu a prvním použití podložky zmizí. Pokud je tlačítko trvale zmáčknuté i po těchto úpravách, přistupte prosím k vyplnění Reklamačního protokolu.
 

2.    Nastavení tlačítek v programu StepMania
 
Aby program StepMania fungoval s tanečními podložkami DDR.cz, je nutné po instalaci přiloženého CD StepMania 123 ještě provést konfiguraci pomocí druhého přiloženého CD  Instalátoru DDR.CZ. Pokud jste celou akci provedli správně dle pokynů, Vaše podložka je dle výše popsaného testu funkční a přesto nereaguje v programu StepMania, je možné, že některá z individuálních nastavení vašeho PC konfiguraci znemožnila. V tomto případě bude nutné provést konfiguraci jednotlivých tlačítek v programu StepMania ručně. 

Pokud bylo k taneční podložce přiloženo pouze jedno CD (StepMania), jedná se o starší verzi instalace. Toto CD se nakonfiguruje samo a není tudíž potřeba použít i Instalátor DDR.CZ. CD však neumí samo stáhnout další skladby z internetu. Pokud o toto automatické stažení máte zájem, v sekci Ke stažení si stáhněte program StepMania a Instalátor DDR.CZ, proveďte instalaci přesně dle návodu. Než budete program instalovat je třeba úplně odebrat program StepMania, pokud jste ho již dříve používali.


Postup konfigurace: 
 
Nejprve připojte otestovanou taneční podložku/podložky do USB portu vašeho PC. Spusťte program StepMania, stiskněte tlačítko Start na podložce (dále pouze Start) či Enter na klávesnici (ovládat program můžete vždy pomocí podložky i klávesnice). Nyní se nacházíte v úvodním menu programu. Zvolte nabídku Options (Možnosti).


V následujícím menu zvolte Config key/Joy mappings (nastavení tlačítek).


Zobrazí se vám následující tabulka:


 
V prostředním tučném sloupci jsou postupně vyjmenována tlačítka na podložce:
 
Left (MenuLeft) – šipka vlevo 

Right (MenuRight) – šipka vpravo

Up (MenuUp) – šipka nahoru

Down (MenuDown) – šipka dolů

UpLeft – diagonální šipka vlevo nahoru 

UpRight – diagonální šipka vpravo nahoru 

Start – tlačítko Start 

Back – tlačítko Select
 
V konfiguraci budete nastavovat pouze prvních osm výše jmenovaných řádků. Levá a pravá část tabulky náleží každá jedné taneční podložce. Pokud máte pouze jednu podložku, budete provádět nastavení v levé části. Každá část tabulky má tři sloupce, přičemž v prvním sloupci nastavujete požadovaná tlačítka na podložce, druhý zůstává volný a ve třetím je již nastaveno ovládání pomocí klávesnice. V tabulce se pohybujete pomocí šipek na klávesnici. V prvním levém sloupci postupně nastavíte jednotlivá pole na podložce takto: stiskněte Enter, na taneční podložce zmáčkněte příslušné pole, šipkami na klávesnici se pak posuňte na další řádek a postup opakujte. Pokud omylem zmáčknete jiné pole, opakujte znovu postup. Pokud potřebujete údaj na řádku úplně odstranit, zmáčkněte Mezerník (bez předchozího Enter). Máte-li dvě taneční podložky, nastavte druhou z nich stejným postupem v pravé části tabulky. Když máte všechna požadovaná tlačítka nakonfigurována, zmáčkněte na klávesnici Esc, čímž dojde k potvrzení nového nastavení a k návratu do předchozího menu. V tuto chvíli je již podložka nakonfigurována a je připravena ke hře. Druhým stiskem Esc se vrátíte do úvodního menu, kde pro začátek hry zvolíte Game start.


 
Program StepMania nefunguje jak má

 
Pokud nefunguje program StepMania na Vašem PC, jak má, navštivte stránky www.stepmania.com, kde v anglickém jazyce naleznete rady a tipy ohledně jeho užívání. 

Doporučujeme vám také vyzkoušet jiné volně dostupné hry, které mohou s vaším PC bez problémů fungovat. Taneční podložky DDR.cz jsou kompatibilní se všemi následujícími tanečními hrami a simulátory:

  Dance with intensity

http://dwi.ddruk.com/downloads.php

 Open ITG

http://openitg.com/

 
Co je považováno za neoprávněnou reklamaci
 
V případě, že bude u reklamované taneční podložky zjištěna jakákoliv z níže uvedených skutečností, bude reklamace považována za neoprávněnou a podložka vám bude zaslána zpět s povinností uhradit náklady, které neoprávněnou reklamací vznikly. Abyste se těmto komplikacím vyvarovali, čtěte prosím pozorně následující informace před vyplněním Reklamačního protokolu.

 
Za skutečnost vedoucí k neoprávněné reklamaci se považuje: 
 
- používání podložky v rozporu s Návodem k obsluze (viz Návod k obsluze přiložený ke každé taneční podložce DDR.cz) 
 
- pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo změněné, odstraněné a nebo nečitelné, případně pokud se údaje na dokladech liší od údajů uvedených na výrobku, 
 
- podložka normálně funkční, uživatelem řádně neotestovaná dle postupu uvedeného v sekci Řešení problémů, 
 
- podložka, jejíž záruční doba či životnost vypršela, 
 
- pokud vada na podložce vznikla v důsledku: 
 
·         mechanického poškození 

·         nadměrného zatěžování (podložky jsou určeny výhradně k domácímu použití) 

·         přímého kontaktu  s vodou či jinými tekutinami, které se dostaly dovnitř 

·         opravy či jiného technického zásahu mimo autorizované servisní středisko 

·         nevhodného skladování a používání mimo klimatický rozsah uvedený v Návodu k   
obsluze 

·         používání či skladování ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak agresivním   prostředí 

·         prudkého nárazu (pád, havárie) 

·         mechanického poškození kabelů či konektorů (např. vytržení) 

·         živelné pohromy či zásahu vyšší moci 

 
- předmětem koupě je pouze taneční podložka. CD s programem StepMania a Instalátor DDR.cz jsou k podložce přiložena jako bonus. Jedná se o volně šiřitelné programy, které lze z Internetu bezplatně stáhnout. Pokud tyto programy s vaším PC nefungují, jak mají, avšak podložka je dle testu uvedeného v sekci Řešení problémů normálně funkční, nelze ji reklamovat. Doporučujeme vám stáhnout si z internetu bezplatně jiné taneční hry a simulátory (např. DWI, OpenITG)  či si zakoupit některé z komerčních her určené pro hru na tanečních podložkách. Pokud jsou přiložená CD nefunkční či mechanicky poškozená vlivem transportu, můžete si je bezplatně stáhnout v sekci Ke stažení na těchto stránkách nebo nás kontaktovat na info@ddr.cz a individuálně se domluvit na jejich zaslání.
 

Reklamační protokol 
 
Pokud nebylo možné problém vyřešit prostřednictvím rad a tipů v sekci Řešení problémů, vyplňte prosím následující protokol. Do tří pracovních dnů zašleme na Váš e-mail vyjádření k reklamaci s případnými informacemi, kam reklamaci zaslat či jak problém vyřešit.
  
Nezasílejte taneční podložky k reklamaci bez našeho předchozího vyjádření, předejdete tak průtahům a zbytečným výdajům v reklamačním procesu. V určitých případech uplatňujete reklamaci přímo u svého prodejce a je tudíž zbytečné zasílat podložku na naši adresu.

 

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Výrobní číslo:
(uvedeno na výrobním štítku na taneční podložce, např. XP01520)
Prodejce, u kterého byla taneční podložka zakoupena
(např. www.tanecnipodlozky.cz nebo kamenný obchod Sport Praha)
Datum zakoupení:
(datum musí souhlasit s údajem na vaší faktuře)
Cena, za kterou byla taneční podložka pořízena:
(cena musí souhlasit s údajem na vaší faktuře)
Stručný popis reklamované vady:
Opište kontrolní kód:

 

Novinky

Již tuto sobotu 9.2. PARDUBICE TURNAJ NA TANEČNÍCH PODLOŽKÁCH

06/02/2013

9. února 2013 - SPOFESTA CUP - TURNAJ NA TANEČNÍCH PODLOŽKÁCH

více

TvFit opět v prodeji

31/07/2012

Vážení zákazníci a příznivci tanečních podložek. Dnešním dnem je opět k dispozici interaktivní podložka TvFit.

více

Vesnička Sedlo Vás zve v neděli 29.7. 2012.

20/07/2012

Malebná vesnička Sedlo v Jižních Čechách si Vás dovoluje pozvat na pouťové odpoledne pro děti. Čeká Vás spousta legrace a her pro malé i větší. V neposlední řadě bude možnost si zaskákat na tanečních podložkách a pořádně se vyřádit.

více

PlayDance ve Fitku EDEN

20/06/2012

Ve fitku Eden v Jindřichově Hradci... Taneční podložky a Playdance, Fitko EDEN Jarošovská ulice, každé úterý a neděli od 18:30

více

Turnaj na tanečních podložkách (Brno, 8.5.2012)

02/05/2012

Všechny vášnivé tanečníky zveme na blížící se turnaj v Brně. Všechny potřebné informace naleznete na uvedeném odkazu.

více

Herní víkend se soutěží o taneční podložku

26/03/2012

Herní klub Griffin chystá poslední březnový víkend setkání milovníků deskových her Herní Víkend (30.3.- 1.4.2012)! Těšit se můžete zcela jistě na spoustu her, turnaje, lapry, testování her, čajovnu a dobrou společnost.

více

archiv

Kde koupit?

více

Přeskočit na obsah

  • DDR.CZ
  • Velkoobchod
  • Reklamace
  • Ke stažení
  • Diskuze
  • Kontakt